Kontakt


Z.P.U. Metaloplastyka
Export – Import
mgr inż. Ryszard Czyż

Radzikowskiego 21, 31-315 Kraków
tel./fax: +48 12 6363431
tel.: +48 601 954491
metaloplastyka@czyz.biz